El Consorci d’Inspecció i Control (CIC) fou constituït amb la participació de tots els Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen Protegides Vitivinícoles Catalanes, amb la finalitat de realitzar tasques de control i certificació dels seus productes basant-se en el sistema de qualitat establert en la Norma UNE – EN 45011:1998, modificada posteriorment per la ISO/IEC 17065:2012 que estableix els requisits generals per a entitats que realitzen la certificació de producte.

El Consorci d’Inspecció i Control (CIC) disposa de l’acreditació d’ENAC (Núm. Acreditació CIC 104/C-PR201).

Norma ISO/IEC 17065:2012
Norma europea que específica els criteris generals que ha de seguir un organisme de certificació de producte per tal que sigui reconeguda a nivell nacional o europeu com a competent, independent i fiable, per a dur a terme un sistema de certificació de producte.
Principis bàsics de certificació i compliment de CIC: Imparcialitat, Independència, Transparència i Confidencialitat.

La nostra Entitat de certificació realitza les seves funcionsmitjançant un equip de professionals amb una gran experiència, articulat per una àrea de certificació, un Consell Plenari, un Comitè de Certificació i un Comitè de Parts.

Consorci d'Inspecció i Control - Plaça Àgora, 2-3, 08720 Vilafranca del Penedès
Castellano