Consorci d'Inspecció i Control - Plaça Àgora, 2-3, 08720 Vilafranca del Penedès
NORMATIVA RELACIONADA
Plec de condicions DOP Alella
Plec de condicions DOP Catalunya
Plec de condicions DOP Conca de Barberà
Plec de condicions DOP Costers del Segre
Plec de condicions DOP Empordà
Plec de condicions DOP Montsant
Plec de condicions DOP Penedès
Plec de condicions DOP Pla de Bages
Plec de condicions DOP Priorat
Plec de condicions DOP Tarragona
Plec de condicions DOP Terra Alta
Reglament CE 607/2009, del 14 de Juliol de 2009 etiquetatge i presentació determinats productes vitivinícoles
 
ADREÇES D'INTERÈS
Castellano